Lektoriai

Lektoriai ir jų tarnystės laikas sekmadienių 8.30 val., 10 val. ir 12 val. šv. Mišiose bei švenčių dienomis:

Agnė Grigaliūnaitė
Ramūnas Matakas
Ramunė Matonienė
Gediminas Tekorius
Lina Eitminavičienė
Ilona Verbickienė
Vita Norkūnienė
Meilutė Paražinskienė
Jolanta Kuneikienė
Asta Lauciuvienė
Ieva Gurskienė
Marytė Kuliašienė
Rita Šabūnienė
Vida Rakauskienė
Vaiva Stanionė
Kamilė Ratkevičiūtė
Agnė Butkutė

2017.12.31 Šventoji Šeima
8.30 val. Gediminas / Ieva
10 val. Ramunė / Jolanta
            Visuotinė malda Asta
12 val. Ramūnas / Vita
            Visuotinė malda Vida

2018.01.01 ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA
12 val. Ramūnas / Agnė G.

2018.01.07 VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS (TRYS KARALIAI)
8.30 val. Ieva / Ilona
10 val. Lina / Ramunė
12 val. Agnė B. / Kamilė

2018.01.14 II eilinis sekmadienis
8.30 val. Vita / Meilutė
10 val. Jolanta / Ieva
12 val. Marytė / Rita

2018.01.21 III eilinis sekmadienis
8.30 val. Ilona / Lina
10 val. Jolanta / Agnė G.
12 val. Asta / Vida

2018.01.28 IV eilinis sekmadienis
8.30 val. Gediminas / Vita
10 val. Ramunė / Ieva
12 val. Agnė B. / Kamilė

2018.02.04 V eilinis sekmadienis
8.30 val. Lina / Asta
10 val. Meilutė / Jolanta
12 val. Marytė / Rita

2018.02.11 VI eilinis sekmadienis
8.30 val. Agnė G. / Ramūnas
10 val. Lina / Ramunė
12 val. Ilona / Vida

2018.02.18 I Gavėnios sekmadienis
8.30 val. Gediminas / Vita
10 val. Meilutė / Ieva
12 val. Agnė B. / Kamilė

2018.02.25 II Gavėnios sekmadienis
8.30 val. Ilona /Asta
10 val. Jolanta / Ramūnas
12 val. Marytė / Rita

2018.03.04 III Gavėnios sekmadienis
8.30 val. Gediminas / Ramunė
10 val. Lina / Agnė G.
12 val. Agnė B. / Kamilė

2018.03.11 IV Gavėnios sekmadienis
8.30 val. Vita / Gediminas
10 val. Jolanta / Meilutė
12 val. Marytė / Rita

2018.03.18 V Gavėnios sekmadienis
8.30 val. Ilona / Lina
10 val. Jolanta / Agnė G.
12 val. Asta / Vida

2018.03.25 VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS
10 val. Gediminas / Ramunė
13 val. Agnė B. / Kamilė

2018.03.29 I DIDYSIS KETVIRTADIENIS
2018.03.30 DIDYSIS PENKTADIENIS
2018.03.31 DIDYSIS ŠEŠTADIENIS
2018.04.01 VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS (VELYKOS)