Lektoriai

Lektoriai ir jų tarnystės laikas sekmadienių 8.30 val., 10 val. ir 12 val. šv. Mišiose bei švenčių dienomis:

Agnė Grigaliūnaitė
Ramūnas Matakas
Ramunė Matonienė
Gediminas Tekorius
Lina Eitminavičienė
Ilona Verbickienė
Vita Norkūnienė
Meilutė Paražinskienė
Jolanta Kuneikienė
Asta Lauciuvienė
Ieva Gurskienė
Marytė Kuliašienė
Rita Šabūnienė
Vida Rakauskienė
Vaiva Stanionė
Kamilė Ratkevičiūtė
Agnė Butkutė
Rimantė Jagelavičiūtė

2017.12.31 Šventoji Šeima
8.30 val. Gediminas / Ieva
10 val. Ramunė / Jolanta
            Visuotinė malda Asta
12 val. Ramūnas / Vita
            Visuotinė malda Vida

2018.01.01 ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA
12 val. Ramūnas / Agnė G.

2018.01.07 VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS (TRYS KARALIAI)
8.30 val. Ieva / Ilona
10 val. Lina / Ramunė
12 val. Agnė B. / Kamilė

2018.01.14 II eilinis sekmadienis
8.30 val. Vita / Meilutė
10 val. Jolanta / Ieva
12 val. Marytė / Rita

2018.01.21 III eilinis sekmadienis
8.30 val. Ilona / Lina
10 val. Jolanta / Agnė G.
12 val. Asta / Vida

2018.01.28 IV eilinis sekmadienis
8.30 val. Gediminas / Vita
10 val. Ramunė / Ieva
12 val. Agnė B. / Kamilė

2018.02.04 V eilinis sekmadienis
8.30 val. Lina / Asta
10 val. Meilutė / Jolanta
12 val. Marytė / Rita

2018.02.11 VI eilinis sekmadienis
8.30 val. Agnė G. / Ramūnas
10 val. Lina / Ramunė
12 val. Ilona / Vida

2018.02.18 I Gavėnios sekmadienis
8.30 val. Gediminas / Vita
10 val. Meilutė / Ieva
12 val. Agnė B. / Kamilė

2018.02.25 II Gavėnios sekmadienis
8.30 val. Ilona /Asta
10 val. Jolanta / Ramūnas
12 val. Marytė / Rita

2018.03.04 III Gavėnios sekmadienis
8.30 val. Gediminas / Ramunė
10 val. Lina / Agnė G.
12 val. Agnė B. / Kamilė

2018.03.11 IV Gavėnios sekmadienis
8.30 val. Vita / Gediminas
10 val. Jolanta / Meilutė
12 val. Marytė / Rita

2018.03.18 V Gavėnios sekmadienis
8.30 val. Ilona / Lina
10 val. Jolanta / Agnė G.
12 val. Asta / Vida

2018.03.25 VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS
10 val. Gediminas / Ramunė
13 val. Agnė B. / Kamilė

2018.03.29 I DIDYSIS KETVIRTADIENIS
19 val. Vita / Ramūnas
    Visuotinė malda Rimantė

2018.03.30 DIDYSIS PENKTADIENIS
19 val. Gediminas / Jolanta

2018.03.31 DIDYSIS ŠEŠTADIENIS
21 val. I sk. Agnė G.
            II sk. Ramūnas
            III sk. Lina
            IV sk. Meilutė
            V sk. Gediminas
            VI sk. Asta
            VII sk. Vida
            Epistolė Kamilė
            Visuotinė malda Ilona

2018.04.01 VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS (VELYKOS)
8 val. Ramunė / Marytė
   Visuotinė malda Rita

2018.04.02 II Velykų diena
10 val. Agnė B.
     Visuotinė malda Rimantė

2018.04.08
8.30 val. Gediminas / Asta
10 val. Ramūnas / Agnė G.
12 val. Marytė / Rita

2018.04.15
8.30 val. Ilona / Vita
10 val. Ramunė / Meilutė
12 val. Kamilė / Agnė B.

2018.04.22
8.30 val. Gediminas / Asta
10 val. Jolanta / Lina
12 val. Vida / Rimantė

2018.04.29
8.30 val. Ilona / Vita
10 val. Ramunė / Meilutė
12 val. Kamilė / Agnė B.

2018.05.06
8.30 val. Gediminas / Asta
10 val. Ramūnas / Agnė G.
12 val. Marytė / Rita

2018.05.13
8.30 val. Gediminas / Asta
10 val. Jolanta / Lina
12 val. Vida / Rimantė

2018.05.20
8.30 val. Ilona / Vita
10 val. Ramunė / Meilutė
12 val. Kamilė / Agnė B.

2018.05.27
8.30 val. Gediminas / Asta
10 val. Ramūnas / Agnė G.
12 val. Marytė / Rita