Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Gegužės, 2015

Švenčiausiojo Sakramento adoracija

Vaizdas
„Bet ateis valanda jau dabar ji yra, kai tikrieji garbintojai šlovins Tėvą dvasia ir tiesa. Ir pats Tėvas tokių garbintojų ieško“. (Jn 4, 23)

Kviečiame dalyvauti Pašvęstojo gyvenimo metams skirtoje Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje, kuri vyks Elektrėnų Švč.M.Marijos kankinių karalienės bažnyčioje, šių metų birželio mėnesio nuo6 d., 8 val., iki 7 d., 8 valandos.

Eucharistija atneša į žmonių širdis ramybę. Todėl „nėra veiksmingesnio ir patikimesnio būdo pasiekti tvirtą bei ilgalaikę taiką pasaulyje, kaip Švč. Sakramento garbinimas“ (plg. Joną Paulių II).
PROGRAMA Adoracijos laikas Intencijos Vadovaujanti maldai grupelė 800 Šventosios Mišios
900 – 1030 Už popiežių, vyskupus, kunigus ir diakonus, kad visiškai pasišventę nepailsdami skelbtų Evangelijos žinią. Choristai 1030 – 1300 Už save ir kiekvieną žmogų, kad pažintume, priimtume ir vertintume gyvybės dovaną. Motinos maldoje 1300 – 1430

Puiki stovykla

Vaizdas
Pranešame svarbią žinią: birželio 16-20 dienomis Lietuvos Šeimos centras, katalikų bendruomenė "Gyvieji akmenys", Kauno arkivyskupijos katechetikos centras ir jaunimo centras organizuoja krikščionišką vasaros stovyklą „ESI VERTAS DAUGIAU“, skirtą 9-12 klasių moksleiviams.

Dalyvių laukia turininga evangelizacinė ir ugdomoji programa, kurioje numatomi mokymai, liudijimai, malda, Šv. Mišios, Švč. Sakramento adoracija, kūrybinės dirbtuvės (ikonėlių, maldos suoliukų, rankdarbių gamyba), sporto žaidimai, šokių pamokos, teminiai vakarai ir kita. Viena diena bus skirta gilintis į krikščionišką lytiškumo sampratą.

Stovykla vyks gražioje Zalensų sodyboje, įsikūrusioje prie Dubysos upės (netoli Vilkijos, apie 50 km nuo Kauno, www.zalensai.lt). Stovyklautojai gyvens 2-4 vietų kambariuose su patogumais, maitinimas 4 kartus per dieną.
Dalyvių saugumą ir gerbūvį užtikrins gausus būrys suaugusių vadovų bei kompetetingų savanorių komanda.

Stovyklos dalyvio įnašas - 70 EUR iki gegužės 11 d.,…

Pirmosios Komunijos šventės akiminka

Vaizdas

Šventojo apaštalo Pauliaus kursas

Ruošiantis Lietuvos jaunimo dienoms, Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centras organizuoja šventojo apaštalo Pauliaus kursą.

"Šiandien kaip niekad yra svarbu evangelizuoti tuos, kurie jau yra pakrikštyti, tad šventojo apaštalo Pauliaus kursas skirtas evangelizuotųjų ugdymui, kurie pirmieji turi skelbti Gerąją Naujieną".

Kursas skirtas suaugusiems asmenims (18+)- jaunimo lyderiams, katechetams, mokytojams, pastoracinės tarybos nariams.Kursas vyks birželio 1 -
7 dienomis, Liškiavoje.Auka 30 eurų

Kurso dalyvių VilkaviškioJaunimo centras paprašys pagelbėti Alytaus miesto misijose birželio 25-26 d. :)
Jeigu reiktų mokyklai rašto, kad mokytojus išleistų, Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centras tuo pasirūpintų.
Jei turite savo parapijos aktyvaus jaunimo ar jaunimo lyderių nuo 18 m., pasiūlykite jiems šią galimybę.
VISI, NORINTYS DALYVAUTI, KUO SKUBIAU TEGUL REGISTRUOJASI el. paštu: jaunimo.vvjc@gmail.com

"Pažinkime Bibliją - Dievo Žodį, skirta mums"

Vaizdas
2015 m., tęsiame susitikimų ciklą: "Pažinkime Bibliją  - Dievo Žodį, skirta mums"

Kviečiame katalikus, tikinčiuosius, besidominčius Šventuoju Raštu ir namuose Bibliją skaitančius į Šventojo Rašto skaitymus. Elektrėnų sav. Viešosios bibliotekos salėje vyks susitikimai, kurių metu skaitysime patį Biblijos tekstą ir gilinsimės į tai ką jis nori pasakyti Skaitytojui; dalis laiko bus skirta ir bendriesiems klausimams apie Bibliją (skaitymo sunkumai, Šventojo Rašto santykis su mokslu ir t.t.). Jei turite kviečiame atsinešti Bibliją – Šventajį Raštą, arba Senojo Testamento dalį/is.
Susitikimai vyks trečiadieniais 18 val.: gegužės 13 ir 27 dienomis. Nagrinėjame Senojo Testamento Pradžios knygą - 42 ir sekančius skyrius.
Susitikimus koordinuoja: Šv. Rašto dėstytojas, Romos katalikų kunigas Algirdas Akelaitis. Susitikimus organizuoja: Romos katalikų – Elektrėnų Marijos kankinių karalienės parapija.
Susitikimai nemokami, esate laukiami! http://www.youtube.com/watch?v=_99E5Jy2QSU&list=P…

KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJOS GYVOJO ROŽINIO DRAUGIJA

Vaizdas
Gyvojo Rožinio Draugijos narių susitikimas Elektrėnų dekanate - Elektrėnų parapijoje vyks 2015 m. 05 mėn. 18 d. 18 val.
Parapijos:Aukštadvaris, Dusmenys, Beižionys, Elektrėnai, Kazokiškės, Kietaviškės, Onuškis, Semeliškės, Vievis, Vytautava.
Programa Katechezė, GRD vadovės žodis, Rožinio malda, Šv. Mišios, Agapė.
Registracija Tel.: 8 655 63045 arba el. paštu: gyvojoroziniodraugija@gmail.com

Bažnyčios šventė Kaišiadorių vyskupijos jaunimui

Vaizdas
Sekminės – Bažnyčios gimtadienis! Švekime kartu!
Šeštadienis 11.00 val. Registracija
11.30 val. Dieninė malda
12.00 val. Pietūs
13.00 val. Bažnyčios metafora (grupelės)
14.00 val. Misija
15.30 val. Aptarimas (grupelėse ir bendras)
16.30 val. Tyla
17.30 val. Vakarinė malda
18.00 val. Vakarienė
19.30 val. Mišios
21.00 val. Jaunimas pristato Bažnyčios viziją
22.00 val. Naktipiečiai
22.30 val. Sekminių novena
23.00 val. Sekminių vigilija / Švč. Sakramento adoracija
00.00-9.00 val. Adoravimas pagal pasiskirstymą
Sekmadienis 9.00 val. Rytmetinė malda / Adoracijos pabaiga
9.45 val. Pusryčiai
10.30 val. Pasiruošimas Eucharistijai
12.00 val. Eucharistija
13.30 val. Pietūs
14.30 val. Įsipareigojimai Bažnyčiai
15.30 val. Tvarkymasis
16.30 val. Išvykimas į namus

Kada: gegužės 23 -24 d., pradžia 23 d. 11 val., pabaiga 24 d. 16.30 val. Kur: Varkalių kaime, Kaišiadorių raj. Turėti: tėvų sutikimą (nepilnamečiams), žvakę (geriausiai – Krikšto), sumuštinį sau ir draugui, miegmaišį ir paklotėlį, 5 eur. Domėkis, …

Dievo Šeimos šventė

Vaizdas
„ Ateikite pas mane visi...“ (Mt 11 , 28-30)
Ateikime visi, nes esame vieno Tėvo vaikai, vienos Bažnyčios šeima: sutuoktiniai ar nevedę, poroje ar našlystėj, maži ar dideli, džiugūs ar susimąstę...
Pasidžiaukim, kad esame mylimi, nes Dievas yra Meilė !


Gegužės 16 d.,15 val., Elektrėnų parapijos salėje vyks
Dievo Šeimos šventė:
15 val. žaidimai ir smagios rungtys ne tik vaikams ir šeimai.
16.30 val. šlovinimas, tikėjimo liudijimai, užtarimo malda („Gyvieji akmenys“, Kaunas)
18.30 val. vaišės prie suneštinių gėrybių stalo.
19.30 val. tradiciniai šokiai ne tik jaunimui.

(pasiteirauti: 8 610 45085, elseimos@gmail.com)