Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Birželio, 2011

SKELBIMAS

Devintines švęsime birželio 26 d.Po 10 val. Šv. Mišių, kviečiame dalyvauti Devintinių procesijoje, apeinant altorėlius.Pagerbiant popiežiaus Benedikto XVI 60 m. kunigystės jubiliejų, melsimės Švč. Sakramento adoracijose,kurių intencija - melstis už kunigus ir melsti naujų pašaukimų į kunigystę.Birželio 26 d. po procesijos prasideda Švč. Sakramento adoracija. Tądien ji tęsis iki vidurnakčio t. y. 24 val.Nuo birželio 27 d iki 30 d. adoracija vyks valanda iki vakarinių Šv. Mišių – nuo 18 iki 19 val.Liepos 1 d. Jėzaus Širdies šventėje adoracija prasidės po 10 val. Šv. Mišių ir tęsis iki 19 val. vakarinių Mišių.

SKELBIMAS

KVIEČIAME PARAPIJIEČIUS Į MALDINGĄ KELIONĘ – Į DIDŽIUOSIUS ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ATLAIDUS LIEPOS 7 D.IŠVYKSTAME KETVIRTADIENĮ LIEPOS 7 D. UŽSAKYTU AUTOBUSU, KELIONĖS KAINA APIE ~ 40 LT. REGISTRUOJAMĖS IR SUSIMOKAME UŽ KELIONĘ IŠ ANKSTO BAŽNYČIOS RAŠTINĖJE PRIEŠ IR PO ŠV. MIŠIŲ. REGISTRACIJA VYKS IKI LIEPOS 5 D.

Nauji Parapijiečiai

Vaizdas
Rokas

Gustas Benas
2011 06 18 Mūsų bažnyčioje buvo pakrikštyti trys nauji parapijiečiai. Sveikiname jų Tėvus bei Krikštatėvius.

Naujas Parapijietis

Vaizdas
2011 06 11 Mūsų bažnyčioje buvo pakrikštytas Nojus Bernardas. Sveikiname Tėvus bei Krikštatėvius.

kvietimas

2011 m. BIRŽELIO 14 d.GEDULO IR VILTIES DIENAŠAUKIAUS TAVĘS, BRANGI TĖVYNĘ, KADA ĖJAU TREMTIES KELIAIS…TREMTIES 70 – mečioPAMINĖJIMAS10 val. – Šv. MIŠIOS.Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčiojePo Šv. Mišių parapijos salėjeLITERATŪRINĖ – MUZIKINĖ KOMPOZICIJADAINUOS AKTORIAI:Vytautas Taukinaitis,Saulius Sipaitis,Pranas Zaremba.Organizatoriai:VšĮ Elektrėnų kultūros centras,Lietuvos politinių kalinių tremtinių sajungos Elektrėnų skyrius,Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčia