Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Sausio, 2018

Šv. Rašto paskaitos

Vaizdas

Jaunimo diena

"Alfa" rekolekcijos

,,Alfa” rekolekcijos įvyko! Žiemiškai šaltą ir labai slidų sausio penktadienį Elektrėnų parapijoje vykstančio ,,Alfa“ kurso kursantai su šeimos nariais ir bičiuliais vyko į rekolekcijas. Kas sutuoktinį, kas dukrą ar draugę pasivadinę drauge. Iš viso penki ekipažai :) , rūpestingai lydimi vikaro kunigo Tado Piktelio. Glaudėmės šiltuose ir jaukiuose Semeliškių parapijos namuose. Semeliškių Šv. Lauryno bažnyčioje šventėme Eucharistiją, meldėmės ir giedojome... Širdyje prašėme malonių ir Dvasios prisilietimo... Žiūrėjome filmą ,,Trobelė“. Kartu išgyventa istorija palietė kiekvieną širdį. Dalindamiesi supratom, kad atleidimo klausimas artimas kiekvienam žmogui. Liko daug iškilusių klausimų ir tikriausiai neišsakytų minčių. Nuovargiui po savaitės rūpesčių ir darbų lipdant akis, išsiskirstėme ilsėtis. Šeštadienio rytmetį pradėjome šlovinimo giesmėmis ir maldos skaitiniais. Po sočių ir skanių pusryčių smarkiai darbavomės- dalyvavome Švento Rašto skaitymo pradžiamokslyje, kurį vedė Vilniaus (Kal…
Vaizdas
Elektrėnų parapijos ekonominės tarybos informacijaVarpams, dedikuotiems Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, Palaimintajam Teofiliui Matulioniui, vyskupui, kankiniui ir Lietuvos Globėjui šventajam Kazimierui, jau aukojo:
Mecenatas: UAB “Ivis” dr. Vytautas Paražinskas. Remėjai: UAB "Būsto pasaulis" (Rimantas Raulinaitis, Vytautas Rastenis), Meilutė Paražinskienė, Kristina Balnienė, Aleksandras Klumbys, mons. Jonas Sabaliauskas, Darius Kmelnickas. Aukotojai: kun. Stasys Čiupala, Stanislovas Kutyzevas, Giedrius Sakalinskas, Ona Čiupailienė, Balčiūnų šeima, Arvydas Vyšniauskas, Viktorija Puškova, Eugenijus Steponėnas, Edmundas Vėželis, Pranciškus Apanavičius, Pranas Krilavičius, Marijona Zernajava, Aldona Petravičienė, Izidorius Povilaitis, Halina Dačkienė, Algimantas Vaiciukevičius, Albina Šeškevičienė, Stasys Moška, Elena Matonienė, Stasė Jakimavičienė, Jonas Pliskauskas, Jonas Radzevičius, Antanas Adomaitis, Raimondas Minkevičius, Romualdas Šeškevičius, Jonas Žilinskas, Jani…