Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Birželio, 2012

Vaikų stovykla

Vaizdas
Liepos 9 - 13 dienomis Varkales aplankė 58 vaikai. Vyko mokymai apie šventuosius, piešimai, lipdymai, Šv. Mišios, talentų vakaras, šokiai, žaidimiai, estafetės, rytinės mankštos ir maldos, turnyrai ir dar daug kitų nuostabių veiklų.

Parapijos Jaunimo stovykla

Vaizdas
Elektrėnų parapijos jaunimo stovykla Paštuvoje Mes nesnaudžiame. Dar neseniai išgyvenus piligriminę kelionę į Guronis, mes vėl susirinkome dalintis bendryste, tik šį kartą išsiruošėme į Paštuvą, mažą kaimelį netoli Kauno su Paštuvos vienuolynu priešakyje. Vienuolės mums mielai leido apsigyventi tolėliau nuo vienuolyno esančiame namelyje. Būtent čia mes visą savaitę gyvenome bendruomenėje, kartu meldėmės, dalinomės ir augome tikėjime. Stovykla prasidėjo birželio 18 dieną, pirmadienį. Jos pradžioje visi dalinomės ko tikimės iš šios stovyklos. Atsakymai buvo įvairūs, vieni tikėjosi priartėti prie Dievo, pamilti maldą, kiti tiesiog smagiai praleisti laiką. Bet Dievas viską sudėliojo savaip. Pirmąją stovyklos dieną Šv. Mišias šventėme vienuolyne, kartu su seserimis. Mes skaitėme skaitinius, giedojome giesmes. Vėliau seserys prasitarė, jog joms labai gera melstis kartu su jaunimu. Mes labai tuo džiaugiamės. Seserys mūsų neapleido ir likusį stovyklos laiką. Iš jų mes dažnai gaudavome ledų bei …

Piligriminis žygis

Vaizdas
Piligriminis žygis


Birželio 8 dieną mūsų parapijos jaunimas išsiruošėį ilgai lauktą pilgriminį žygį, Elektrėnai – Guronys – Elektrėnai. 14.30 h su besiplaikstančiomis vėliavomis ir savadarbiu kryžiu priekyje, apie 10 jaunų žmonių pajudėjo link Guronių kaimo. Tuomet dar niekas nė nenumanė, kaip seksis išgyventi tokią patirtį. Elektrėnuose žmonių reakcijos įvairios, juk ne dažnai jie mato tokius žygius kaip šis. Netrukus, kai praėjome Žebertonių kaimą, pasigirdo gitaros akordai ir pradėjo skambėti giesmės. Giedant vėliavos iškilo aukštyn ir plaikstėsi vėjyje šlovindamos. Visų veiduose buvo galima matyti šypsenas, nors prieš akis dar laukė ilgas kelias. Nuėjus puse kelio garsiai meldėmės gailestingumo vainikėlį. Pagaliau prieš akis iškilo Guronių koplyčios bokštas, nors iki jo dar buvo likę šiek tiek kelio. Vėl pasigirdo giesmės. Prie koplyčios mus pasitiko Guronyse gyvenanti sesuo taip pat keli draugai, kurie negalėjo keliauti kartu su mumis bei Edvardo mama, kuri buvo paruošusi …

Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo sekmadienis

Vaizdas
Ateinantį sekmadienį - birželio 10 dieną, rytinių ir vakarinių šv. Mišių nebus. Šv. Mišios aukojamos tik 10 val., švęsime Devintines ir apeisime procesijoje altorėlius. Po procesijos adoracija tęsis iki 18 val. Kviečiame visus atrasti laiko pagarbinti Dievą ęsanti Duonoje, pabūti tylos maldoje, žvelgiant į Dievą adoracijos metu.

Piligriminis žygis

Vaizdas
KVIETIMAS
Birželio 8 dieną 14.30 val. visą parapijos jaunimą kviečiame į piligriminį žygį! Elektrėnai – Guronys - Elektrėnai
Einant giedosime giesmes, melsimės Dievo gailestingumo vainikėlį, išgyvensime bendrystę. Tai iš ties puiki proga ne tik gerai bei turiningai praleisti dieną, bet ir susistiprinti savo tikėjimą, išgyventi maldą kelionėje.
Kviečiame visus nebijoti prisijungti!!! Su džiaugsmu laukiame jūsų, o kartu ir jūsų draugų.

„Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų.“ Mt 18,20