Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo sekmadienis

Ateinantį sekmadienį - birželio 10 dieną, rytinių ir vakarinių šv. Mišių nebus. Šv. Mišios aukojamos tik 10 val., švęsime Devintines ir apeisime procesijoje altorėlius. Po procesijos adoracija tęsis iki 18 val. Kviečiame visus atrasti laiko pagarbinti Dievą ęsanti Duonoje, pabūti tylos maldoje, žvelgiant į Dievą adoracijos metu.