kvietimas

2011 m. BIRŽELIO 14 d.

GEDULO IR VILTIES DIENA

ŠAUKIAUS TAVĘS, BRANGI TĖVYNĘ, KADA ĖJAU TREMTIES KELIAIS…

TREMTIES 70 – mečio

PAMINĖJIMAS

10 val. – Šv. MIŠIOS.

Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje

Po Šv. Mišių parapijos salėje

LITERATŪRINĖ – MUZIKINĖ KOMPOZICIJA

DAINUOS AKTORIAI:

Vytautas Taukinaitis,

Saulius Sipaitis,

Pranas Zaremba.

Organizatoriai:

VšĮ Elektrėnų kultūros centras,

Lietuvos politinių kalinių tremtinių sajungos Elektrėnų skyrius,

Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčia