Naujas Parapijietis


2011 06 11 Mūsų bažnyčioje buvo pakrikštytas Nojus Bernardas. Sveikiname Tėvus bei Krikštatėvius.