Naujas parapijietis


2211.05.21 d. Mūsų bažnyčioje buvo pakrikštytas naujas parapijietis Simas. Sveikiname Tėvus bei Krikštatėvius.