Skelbimai

Atkreipkite dėmesį !!!,

kad nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 1 d. sekmadieniais

šv. Mišios aukojamos:

8.30 val., 10 val., 19 val.

Birželio 1 d. minint tarptautinę vaikų gynimo dieną,

šv. Mišios aukojamos 10 val.

už mūsų parapijoje pakrikštytuosius, priėmusius Pirmąją Komuniją,

Sutvirtinimo Sakramentą ir visos parapijos vaikus.

Birželio 5 d. Šeštinės – Viešpaties dangun žengimo iškilmė.

Lietuvoje minima tėvo diena,

melsimės už gyvus ir mirusius tėvus.

8.30 val. šv. Mišios už tėvus.

9.30 val. Tėvo dienos proga koncertas.

10 val. Šeštinių procesija ir šv. Mišios,

Tėvų palaiminimas ir koncerto tesinys.

19 val. šv. Mišios už tėvus.

Birželio 12 d. Sekminės – Šventosios Dvasios atsiuntimas

10 val. Sekminių procesija.

Su Sekminių švente, baigiasi velykinis laikotarpis.