Lietuvos Laisvės Gynejų dienos minėjimas
Šiemet susako 20 metų nuo tos dienos, kai 1991 metų sausio 13-tosios naktį beginkliai žmonės drąsiai stojo prieš sovietinės armijos tankus ir automatus. Ta proga Elektrėnų parapijos bažnyčioje vyko laisvės gynėjų dienos minėjimas. Mons. Jonas Sabaliauskas, kun. Marius Talutis ir kun. Stasys Čiupala žuvusiųjų už laisvę intencija aukojo šv. Mišias. Mišių metu monsinjoras apie sausio įvykius prabilo šiais žodžiais: „20 metų- mums tai atrodo visai neseniai, tačiau mūsų ateities kartos to mokosi jau iš istorijos vadovėlių...“

Po šv. Mišių, bažnyčios salėje vyko Kietaviškio mokyklos etnografinės grupės mokinių ir mokytojų parengta kompozicija laisvės gynėjams atminti. Kompozicijos metu skambėjo tautiška giesmė, kitos liaudies dainos. Bene prasmingiausi žodžiai kompozicijoje buvo šie: „užmuškite žodį- tylėjimas bus, užmuškite tylą- judėjimas bus<...>užmuškite laisvę- ir nieko nebus...“

Povilas Sinkevičius