Verbų sekmadienis

Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčia

VERBŲ (VIEŠPATIES KANČIOS) SEKMADIENIS
(Balandžio 14 d.)

                                        P R O G R A M A
10 val.
„SEPTYNI PASKUTINIAI MŪSŲ IŠGANYTOJO ŽODŽIAI ANT KRYŽIAUS“
skaitomi KARLO RANERIO SJ pamąstymai
Muzika JOSEPH HAYDN - Septynios sonatos styginių kvartetui (op. 51 / Hob. XX/1:B)
Atlieka
Lietuvos nacionalinės ir Baltijos Asamblėjos premijų laureatas
VALSTYBINIS VILNIAUS KVARTETAS:
DALIA KUZNECOVAITĖ (I smuikas)
ARTŪRAS ŠILALĖ (II smuikas)
GIRDUTIS JAKAITIS (altas)
AUGUSTINAS VASILIAUSKAS (violončelė)

VERBŲ PALAIMINIMAS
PROCESIJA
ŠV. MIŠIOS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

13 val. 

VERBŲ PALAIMINIMAS
ŠV. MIŠIOS