,,Alfa" rekolekcijos įvyko!

Sausio 11- 12 dienomis Vilniuje, ,,Marijos namuose" vyko ,,alfa" kurso rekolekcijos. Gaila, kad žiemos virusai sustabdė kai kurių dalyvių keliones, rūpintojai- darbai irgi diktavo savo taisykles... Nežiūrint to, kad likome kiek daugiau nei pusė, ,,dvylika apaštalų" ir ganytojas kunigas Tadas Piktelis per pūgas pasiekėme sostinę. Rekolekcijas pradėjome šv.Mišiomis. Patys skaitinius skaitėme, patys giesmes giedojome- ir tos pamaldos buvo kažkuo ypatingos, kitokios. Pavakarieniavę žiūrėjome filmą apie tai, kaip žmogus ,,iškelia bylą" Dievui. Buvo jau vėlus metas, specialiųjų efektų filme nebuvo..., snūduriavome , tačiau tai, kad filmas buvo kurtas pagal tikrus faktus, taigi tarsi dokumentinis, savo sėklą turėjo mumyse pasėti. 
Naują dieną pradėjome ryto malda. Pavedę save ir savo artimuosius Viešpačiui, nuėjome pusryčių. Tuoj atvyko ir mūsų ,,rekolekcijų globėjai" , bendruomenė ,,Gyvieji akmenys". Drauge šlovinome Viešpatį giesmėmis. Ir žmogaus balsai, ir visi muzikos instrumentai yra stebuklinga Dievo dovana, tačiau fleita ypatingai pakelia virš kasdienybės horizontų. Iš Rūtos Šalaševičienės girdėjome mokymą apie Šv.Dvasią. Vėl giedojome!Pagauti Dvasios net pakilome šoktiKlausėme bendruomenės narių gyvenimo liudijimų... Iš jų supratome, kad Dievas kiekvieną žmogų link savęs pakviečia skirtingai. Taigi, kiek žmonių, tiek kelių į Dievą... Brolių joanitų koplyčioje buvo aukojamos šv.Mišios. Meldėmės kartu... Po skanių ir sočių pietų vyko užtarimo malda. Buvome sotinami nuostabia instrumentine muzika ir giesme, malda ir užtarimu... Savo tarpe turėjome du kunigus ir galimybę individualiai pabendrauti su ganytojais,  susitaikyti su Viešpačiu Susitaikymo Sakramente. Mažuose jaukiuose ,,Marijos namuose" dvelkė medumi ir mira... 
Grįžtant namo buvo ramu: nesiautė pūgos nei gatvėse, nei širdyse...
                                                Vita Norkūnienė, rekolekcijų dalyvė
Nuotraukos