Varpų krikštas


Š. m. Liepos 6-oji Elektrėnų parapijai ypatinga diena. Šią dieną ne tik kartu su visa Lietuva šventėme karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, bet ir džiaugiamės naujais, iš Jano Felčinski‘o (Jan Felczyński)liejyklos atkeliavusias ir jau pašventintais varpais, dedikuotais Palaimintajam Teofiliui Matulioniui, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui ir Lietuvos globėjui Šventajam Kazimierui. 
Iškilmių dieną bažnyčia buvo išpuošta Janinos Piraškevičienės ir jos komandos rankų darbo puokštėmis, į šventines Mišias rinkosi tiek parapijiečiai, tiek miesto svečiai. Iškilmingas Šv. Mišias Valstybės dieną koncelebravo J. E. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, vyskupas emeritas Juozas Matulaitis ir vyskupas nominantas Algirdas Jurevičius. Šia proga į svečius atvyko ir buvęs Elektrėnų, dabar Punsko parapijos vikaras Marius Talutis. 
Šv. Mišių pabaigoje vyskupo J. Ivanausko pašventinti trys naujieji varpai pirmą kartą suskambo mūsų parapijos žmonėms. Vyskupas ordinaras išreiškė viltį, kad šie varpai, dabar stovintys bažnyčios priekyje, rugsėjo mėnesį jau pasveikins popiežių Pranciškų, vykstantį į Kauną aukoti Šv. Mišių. 
 Užbaigdami iškilmę, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas ir Elektrėnų parapijos klebonas monsinjoras Jonas Sabaliauskas, apdovanojo Palaimintojo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos medaliu už aktyvų dalyvavimą bažnyčios gyvenime ir pagalbą labiausiai nusipelniusius:
JUOZĄ APANAVIČIŲ,
KRISTINĄ BALNIENĘ,
LINĄ FREJŪTĘ,
 MARIJĄ GAIVENĘ,
AGNIETĘ GRIGALIŪNAITĘ,
ELENĄ JANAVIČIENĘ,
ALEKSANDRĄ KLUMBĮ,
DARIŲ KMELNICKĄ,
MARIJONĄ KULIEŠIENĘ,
DANUTĘ MACIULEVIČIENĘ,
RAMŪNĄ MATAKĄ,
VITĄ NORKŪNIENĘ,
VYTAUTĄ PARAŽINSKĄ,
MEILUTĘ PARAŽINSKIENĘ,
JADVYGĄ PATALAVIČIENĘ,
EVALDĄ PETKEVIČIŲ,
JANINĄ PIRAŠKEVIČIENĘ,
VIDĄ RAKAUSKIENĘ,
REDĄ RAMANAUSKIENĘ,
VYTAUTĄ RASTENĮ,
RIMANTĄ RAULINAITĮ,
ADELĘ RUMSEVIČIENĘ,
DANUTĘ SABONIENĘ,
RITĄ ŠABŪNIENĘ,
GEDIMINĄ TEKORIŲ,
VYTAUTĄ TRACEVIČIŲ,
ALGIMANTĄ VAICIUKEVIČIŲ,
KĘSTUTĮ VAITUKAITĮ,
NIJOLĘ VILUTYTĘ,
RAMUNĘ MATONIENĘ.


Iki tol, kol varpai bus įtaisyti jiems skirtoje vietoje – bažnyčios skliautuose – jais pasigrožėti galima bažnyčios priekyje. Nuoširdžiai dėkojame kiekvienam, kuris prisidėjo prie šios gražios šventės savo rankų darbu, dalyvavimu ar auka, tikimės, kad jau greitai naujieji varpai mus kiekvieną dieną džiugins savo skambesiu! 

Šventės nuotraukos užfiksuotos Vytauto Suslavičiaus