MALDA LAUKIANT ŠVENTOJO TĖVO VIZITO

Rugsėjo 22–23 dienomis Lietuvoje lankysis popiežius Pranciškus. Vykstant įvairiems pasiruošimo darbams prie jų savo malda prisidėti kviečiami ir visi tikintieji.

Melskime už mūsų Šventąjį Tėvą Pranciškų, kad Viešpats Dievas, išrinkęs jį vyriausiuoju vyskupu, saugotų jį sveiką ir tvirtą savo Bažnyčiai – šventajai Dievo tautai valdyti, o mums, jo atvykimo belaukiantiems, padėtų deramai pasiruošti ir išgirsti jo nešamą evangelinę tikėjimo, vilties ir meilės žinią.