Elektrėnų parapijos ekonominės tarybos informacija

Elektrėnų parapijos ekonominės tarybos informacija

Varpams, dedikuotiems Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, Palaimintajam Teofiliui Matulioniui, vyskupui, kankiniui ir Lietuvos Globėjui šventajam Kazimierui  2018.01.16-2018.02.28 laikotarpiu aukojo:
Remėja: Marija Gaivenė (Vilnius).
        Aukotojai:  Zita ir Kęstutis Vaitukaičiai, Kristina Gaidienė, Algis Raibikis, Anelė Drulienė, Jonas Grybauskas,  Dalia Butrimavičienė, Romualdas Saidys,Marija Lankutienė, Romualdas Petras Bačianskas, Stasys Pačėsa, Daiva Zarembaitė, Stefanija Sladkevičienė, Marytė Ramanauskienė, Ona Aldona Sedzikauskienė, Audrė Rikterienė, Barauskų šeima, Juozas Norkūnas, Rasutė Labačiauskienė, Romana Aldona Janavičienė, Janina Vilutienė, Genė Urbonienė, Ona Simanavičienė, Aldona Tatarūnienė, Janina Romerienė, Jeronimas Švedas, Jolita Balsytė-Abucevič.
  Aukotojai savo aukas palikę aukos dėžutėje.
Esame jau surinkę  40 procentų  šiam tikslui reikalingos sumos.
   Nuoširdžiai dėkojame už aukas šiam kilniam tikslui.


   Pastoracinės tarybos vicepirmininkas dr.A.Klumbys