Šv. Kalėdų švenčių pamaldų tvarka

Gruodžio 24 d. (sekmadienis) -  IV Advento sekmadienis šv. Mišios – 8.30 val., 10 val., 12 val.

ŠV. KALĖDŲ NAKTIES-PIEMENĖLIŲ ŠV. MIŠIOS - 21 val. Melsimės už vaikus ir šeimas.

Gruodžio 25 d. (pirmadienis) -  ŠV. KALĖDŲ RYTO ŠV. MIŠIOS - 9 val. Melsimės už vaikus ir šeimas.

Gruodžio 26 d. (antradienis) – Antroji Kalėdų diena
Šv. Stepono kankinio šventė, šv. Mišios – 10 val.

Gruodžio 27 d. (trečiadienis) – Šv. Jono, apaštalo ir evangelisto šventė, Šv. Mišios – 18 val.  šv. Mišių metu  laiminamas vynas.

Gruodžio 28 d. (ketvirtadienis) – Nekaltieji  Vaikeliai, kankiniai šv. Mišios 18 val.,

Gruodžio 29 d. (penktadienis) – Kalėdų penktoji diena šv. Mišios 18 val.

Gruodžio 30 d. (šeštadienis) – Kalėdų šeštoji diena šv. Mišios 10 val.

Gruodžio 31 d. (sekmadienis) – ŠVENTOJI ŠEIMA: Jėzus, Marija ir Juozapas.
Melsimės prašydami Dievo palaimos mūsų šeimoms.
Šv. Mišios – 8.30 val.,
10 val. po sumos šv. Mišių padėka Dievui už 2017 metus.
12 val.  šv. Mišiose Santuokos sakramento pažadų atnaujinimas ir sutuoktinių palaiminimas.

Sausio 1 d. (pirmadienis – Naujieji Metai) Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmė Šv. Mišios 12 val. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos (Naujieji Metai) katalikams privaloma iškilmė.

Sausio 7 d. (sekmadienis)  VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS (Trys Karaliai) Šv. Mišios – 8.30 val., 10 val. ir 12 val. Bus laiminama kreida, auksas ir smilkalai.


Sausio 8 d. (pirmadienis) KRISTAUS KRIKŠTAS. Šv. Mišios 10 val. ir 18 val.