Eucharistijos šventimas

Birželio 23 d. ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES iškilmė. Šv. Mišios 19 val. po Mišių - Švč. Sakramento adoracija.

Birželio 24 d. ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMAS. Šv. Mišios 10 val.

Sekmadienio išvakarių šv. Mišios 19 val.

Birželio 25 d. Sekmadienio šv. Mišios 8.30 val.
14 val. kviečiame dalyvauti šv. Mišiose Vilniaus arkikatedros aikštėje.

Liepos 2 d. 12 val. kviečiame dalyvauti padėkos už Palaimintąjį Teofilių Matulionį šv. Mišiose Kaišiadorių katedroje.