2017-05-05Kviečiame gausiai dalyvauti  Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmėse, kurios vyks šių metų birželio 25 d. Vilniuje. Tą sekmadienį (birželio 25 d.) Kaišiadorių vyskupijos bažnyčiose pamaldos nevyks įprastomis valandomis, nes kunigai dalyvaus beatifikacijos iškilmėse Vilniuje. Į sostinę iš Kaišiadorių katedros specialiame sarkofage bus atvežtas Garbingojo arkivyskupo kūnas. Iškilmei vadovaus Popiežiaus legatas Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Angelo Amato.
Programa prasidės nuo 12 val., iškilmingos šv. Mišios bus aukojamos 14 val. Katedros aikštėje. Kiekvienas iškilmių dalyvis dovanų gaus specialią piligrimo knygelę, turės galimybę melstis prie būsimojo Palaimintojo relikvijų.
Iš Elektrėnų autobusai nuo bažnyčios išvyks 11 val., sustos aikštelėje prie policijos komisariato ir parduotuvės „Ikiukas“.

Dėl kelionės kreiptis į Eleną Janavičienę, tel.: 865099254

 arba Danutę Sabonienę, tel.: 860138430