Didysis Velykinis Tridienis

Pamaldų tvarka Velykų Tridienyje Elektrėnų bažnyčioje 

Didysis Ketvirtadienis
 ( balandžio 13 d.) šv. Mišios 
Viešpaties Paskutinės vakarienės atminimui 19 val.

Didysis Penktadienis (balandžio 14 d.)
Kryžiaus kelio stočių apmąstymas 18 val.,
Viešpaties kančios pamaldos 19 val.

Didysis Šeštadienis (balandžio 15 d.) nuo 9 val. kviečiame parapijiečius ateiti asmeniškai pasimelsti prie Kristaus kapo.
Velyknakčio pamaldos 21 val.
(atsinešame Krikšto žvakes ir indelį su vandeniu).

Viešpaties Prisikėlimas - Šv. Velykos (balandžio 16 d.)
Velykų ryto pamaldos 8.00 val

Antra Šv. Velykų diena (balandžio 17 d.) šv. Mišios 10 val.

Kaišiadorių vyskupo prašymu Velykų rinkliava bus skiriama paremti Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmę.