Arkivyskupo T. Matulionio beatifikacija - mitai ir faktai


Š. m. kovo 30d. savivaldybės mero K. Vaitukaičio iniciatyva Elektrėnuose vyko paskaita apie Dievo tarną arkivyskupą Teofilių Matulionį, kuris birželio 25-ąją dieną Vilniuje bus paskelbtas Palaimintuoju.  Paskaitą vedė Dievo tarno arkivyskupo T. Matulionio postulatorius Vatikane, kanoninės teisės daktaras, kun. Mindaugas Sabonis. Pranešimo metu vietiniams tikintiesiems ir svečiams iš kitų parapijų buvo pasakojama ne tik apie skelbimo Palaimintuoju arba Šventuoju proceso eigą, bet ir smulkiai aptarimas kiekvienas šio darbo etapas ir asmeninė kun. M. Sabonio patirtis šioje tarnystėje. Dalyvavusieji galėjo pavartyti kunigo Mindaugo parašytą knygą, į kurią sudėta visa T. Matulionio gyvenimo istorija, svarbūs dokumentai, laiškai, paties arkivyskupo atsiminimai ir visų įvykių analizė. Būtent ši knyga buvo labai svarbi paskelbimo Palaimintuoju procesui.  Paskaitos pabaigoje klausytojai galėjo užduoti jiems rūpimus klausimus, pasišnekučiuoti ir apžiūrėti kilnojamąją parodą apie arkivyskupo T. Matulionio gyvenimą, asmenybę, darbus ir būsimąją beatifikaciją.