SUSITAIKYMO SAKRAMENTO ŠVENTIMAS


GAVĖNIOS SUSITAIKYMO 
SAKRAMENTO (išpažinties) ŠVENTIMAS

MŪSŲ BAŽNYČIOJE VYKS ŠIŲ METŲ
BALANDŽIO MĖN. 7 D. 17 VAL.

Pradžia: 17 val. Dievo Žodžio liturgija
Sąžinės peržvalga
Asmeninė išpažintis
Kryžiaus kelio stočių apmąstymas
Šv. Mišios


Susitaikimo sakramento šventimui patarnaus:
mons. Vytautas Kazimieras Sudavičius
kun. Alfonsas Kelmelis
kun. Algimantas Gaidukevičius
kun. Stasys Čiupala
kun. Tadas Piktelis
      Maloniai kviečiame parapijiečius pasinaudoti sudaryta galimybe atlikti velykinę išpažintį ir švęsti Velykas su tyra “neraugintos duonos” širdimi.