Parapijos šeimoms

Kviečiame Elektrėnų parapijos šeimas kovo 18 d. (šeštadienį) dalyvauti Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro organizuojamose Gavėnios rekolekcijose "Gydanti meilė". 
• Rekolekcijos vyks Vievio parapijos namuose (Vilniaus g. 40);
• Rekolekcijų vedėjas - kun. Laurynas Visockas;
• Dalyvio auka - 4 EUR (už pietus);
• Registracija - iki kovo 16 d. pas šeimų koordinatorę Vitą Norkūnienę tel. Nr.: 861045085. 
Rekolekcijos skirtos suaugusiems, prašome dalyvauti be vaikų.
Rekolekcijų programa:
10:00 Registracija
10:30 Šlovinimas
11:00 Konferencija "Gailestingasis samarietis"
11:30 Mąstymas tyloje
12:20 Aptarimas grupelėse
13:00 Pietūs kavinėje "Sėkmės užeiga"
14:00 Adoracija / išpažintys
15:00 Užbaigimas
16:00 Vykstame į namus