Vievio bendruomenė kviečia į minėjimą "Kunigui Česlovui Kavaliauskui atminti".


Vievio Šv. Onos bažnyčioje, vasario 26 d. (sekmadienį) 11.30 val. šv. Mišių aukoje melsimės už kunigą Česlovą Kavaliauską minėdami 20-ąsias jo mirties metines.

Šia proga po šv. Mišių bažnyčioje vyks konferencija "Netiesiniai Jėzaus Kristaus bruožai iš kunigo Česlovo Kavaliausko rankraščių". Paskaitą skaitys kunigo Česlovo Kavaliausko mokinė teologijos doktorantė Jurgita Fedorinienė.

Po pranešimo, bažnyčios šventoriuje prie kunigo kapo bus atidengtas paminklas Naujojo Testamento vertimui į lietuvių kalbą atminti, o prie Vievio parapijos namų (Vilniaus g. 40), kur gyveno Naujojo Testamento vertėjas, bus pritvirtinta atminimo lenta.