Kovo 1 d., Pelenų Trečiadienis – Gavėnios pradžia. Šv. Mišios 10 ir 18 val., primename ir paraginame tądien užlaikyti pasninką.

Kovo 2 d., Pirmąjį Ketvirtadienį, prašome Šv. Jono Pauliaus II-ojo užtarimo, medžiantis už onkologinius ligonius. Šv. Mišios 18 val.

Kovo 3 d., Pirmąjį Penktadienį Šv. Kryžiaus kelio stočių apmąstymas 17.30 val.
Po 18 val., Šv. Mišių Švč. Jėzaus Širdies pamaldos.

Kovo 4 d., Šv. Kazimiero – Lietuvos globėjo liturginė iškilmė. 10 val., Šv. Mišiose melsimės už tėvynės žmones.


Kovo 5 d., Pirmąjį Gavėnios Sekmadienį 9.30 val., bendruomeninis Graudžių Verksmų giedojimas. Kviečiame atsinešti maldaknygės – liturginius maldynus.