Mielieji,
Dar valandėlė ir ateis Išsiilgtasis.
Atverkime Jam savo širdies duris.
Prasmingų Viešpaties Gimimo švenčių ir
gausių Dangiško Tėvo malonių,
Naujais 2017 metais.

Nuoširdžiai Jums linki
 Elektrėnų parapijos kunigai