Elektrėnų dekanato diena Pivašiūnų atlaidų oktavoje yra rugpjūčio 22 diena  -
Švč. M. Marijos Karalienės minėjime, Šv. Mišios 10 ir 12 valandomis.