Piligriminės kelionės Gailestingumo metuoseElektrėnų Švč. M. Marijos Kankinių
Karalienės parapijos
piligriminių kelionių 2016 m. grafikas

Dėl piligriminių kelionių kreiptis į Eleną Janavičienę, tel. 865099254
Danutę Sabonienę, tel.860138430

Pastaba: dėl objektyvių priežasčių kelionių laikas gali keistis