MOTINOS MALDOJE

Judėjimą „Motinos maldoje“ 1995 m. Anglijoje įkūrė dvi katalikės motinos – Veronica Williams su svaine Sandra – po ilgų maldų supratusios, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu Viešpats kviečia jas burti motinas maldai į grupeles už savo ir viso pasaulio vaikus. Labai greitai šis judėjimas tapo tarptautiniu. Šiandien „Motinų maldoje” judėjimas apima jau daugiau nei 110 pasaulio šalių.

Lietuvoje motinos meldžiasi jau šešiolikti metai.
„Motinos maldoje“ skirtos moterims, turinčioms motinos širdį – ar esate mama, ar ištekėjusi, ar vieniša, ar našlė, ar dvasinė mama.
Maldos grupelę gali sudaryti nuo 2 iki 8 mamų. Motinos susitinka kartą per savaitę (namuose ar bažnyčioje).
Elektrėnų parapijoje ši maldos grupė įsikūrė 2014 metais. Šiuo metu mūsų parapijoje yra septynios grupės – meldžiasi dvidešimt septynios mamos. Kiekvieno mėnesio pirmą antradienį Elektrėnų bažnyčioje aukojamos šv, Mišios už „Motinos maldoje“ motinas ir jų vaikus.

„Nustok aimanavusi,
nusišluostyk ašaras,
nes laukia atpildas už tavo vargą, -
tai Viešpaties žodis, -
jie sugrįš iš priešų krašto!
Yra vilties tavo ateičiai, -
tai Viešpaties žodis, -
tavo vaikai sugrįš į savo Tėvynę!“
(Jer 31, 16-17)

Viešpats išpildo savo pažadą: „Prašykite, jums bus duota!“

Mielos Mamos!
Jei norėtumėte melstis Motinų maldos grupėje, kreipkitės į judėjimo Elektrėnų parapijoje koordinatorę Vidą Rakauskienę, tel. 868584612