GAILESTINGUMO JUBILIEJAUS DURYS IR ATLAIDAI


Šiais Gailestingumo jubiliejaus metais esame kviečiami leistis į piligrimines keliones ir žengti pro Gailestingumo duris. Pirmą kartą jubiliejų istorijoje Šventosios durys yra atvertos ne vien didžiosiose Romos bazilikose, bet ir vyskupijų katedrose bei kitose svarbiausiose šventovėse. Į penkiolika šias duris atvėrusių jubiliejinių šventovių Lietuvoje keliaukime su Piligrimo pasu.

Piligrimo pasas – Gailestingumo jubiliejaus atminimas ir dovana
Piligrimo pasas išleistas Lietuvos Vyskupų Konferencijos nutarimu ir skiriamas lankantiems jubiliejines Gailestingumo metų šventoves Lietuvoje. Toks dokumentas yra pasaulyje jau seniau žinoma piligriminių kelionių tradicija (pvz., be tokio dokumento Šv. Jokūbo kelyje nepriimama nakvynės).

Piligrimo pasas įsigyjamas vietinės parapijos bažnyčioje arba jubiliejinėse šventovėse, kuriose yra atvertos Gailestingumo jubiliejaus durys. Kiekvienoje jų (pas budintį zakristijoje ar pačioje šventovėje) piligrimas į savo pasą (vieną pase esančių langelių) galės gauti (arba pats užsidėti) aplankytos šventovės antspaudą. Į tą patį langelį kviečiama įsirašyti ir piligrimystės datą.

Taip per metus galima pripildyti šį dokumentą 15 skirtingų atspaudų – atliktos piligriminės kelionės liudijimo ir atminimo ženklų, jog atvira širdimi šiais ypatingais Gailestingumo jubiliejaus metais atsiliepta į Bažnyčios kvietimą leistis į kelią dėl Viešpaties. Šis Piligrimo pasas piligrimui liks kaip brangi Ypatingųjų jubiliejinių metų dovana.

Piligrimystės malonė
Paminėtina, jog šiais Jubiliejaus metais nuo 2015 m. gruodžio 13 d. iki 2016 m. lapkričio 13 d. (Aušros Vartuose – iki lapkričio 20 d.) peržengusiam Gailestingumo duris piligrimui teikiami visuotiniai atlaidai. Tam dar reikia atlikti išpažintį (būti malonės būklės), priimti šv. Komuniją ir pasimelsti popiežiaus intencija (tai malda ta intencija, kuria meldžiasi Šventasis Tėvas). Be to, svarbus pasiryžimas nedaryti jokių, kad ir lengvų, nuodėmių.

Gailestingumas yra siektinas tikslas, reikalaujantis įsipareigojimo ir aukos. Piligriminė kelionė turi skatinti atsiversti: žengdami pro Šventąsias duris, leidžiamės apkabinami Dievo gailestingumo ir įsipareigojame būti gailestingi kitiems, kaip Tėvas yra gailestingas mums (iš popiežiaus Pranciškaus bulės dėl Gailestingumo ypatingojo jubiliejaus paskelbimo).

Sutaikinimo sakramentu (per išpažintį) Dievas atleidžia nuodėmes, kurios tikrai panaikinamos. Nepaisant atleidimo, mūsų gyvenimas išlieka paženklintas prieštaravimų, kurie yra mūsų nuodėmės padariniai; nedingsta neigiami įspaudai, palikti mūsų elgesyje bei mąstyme. Dievo gailestingumas stipresnis ir už juos. Jis tampa atlaidais, kuriuos Tėvas per Bažnyčią dovanoja nusidėjėliui,kuriam atleista, ir kuriais jis išlaisvinamas iš visų nuodėmės padarinių, kad vėl galėtų veikti skatinamas meilės ir augtų meile, o ne iš naujo įpultų į nuodėmę.

Šventųjų metų šūkis yra būti gailestingiems kaip Tėvas. Gailestingumu įrodoma, kaip stipriai Dievas mus myli. Jis atiduoda save mums amžiams kaip dovaną ir nieko mainais iš mūsų neprašo. Ateina į pagalbą, kai tik jo šaukiamės.

Nuoširdžiai trokštu, kad krikščionys jubiliejaus metais pagalvotų apie gailestingumo darbus kūnui ir dvasiai. Tai bus būdas, kaip išbudinti savo sąžinę, dažnai miegančią skurdo dramos akivaizdoje, ir vis giliau skverbtis į Evangeliją, kurioje dieviškasis gailestingumas teikiamas pirmiausia vargdieniams. Iš popiežiaus Pranciškaus bulės dėl Gailestingumo ypatingojo jubiliejaus paskelbimo

Gailestingumo darbai kūnui: išalkusį pavalgydinti, ištroškusį pagirdyti, nuogą aprengti, keleivį priimti, ligonį slaugyti, kalinį aplankyti ir mirusį palaidoti.
Gailestingumo darbai sielai: nemokantį pamokyti, abejojančiam patarti, nuliūdusį paguosti, pikta darantį sudrausti, įžeidimus atleisti, kantriai pakęsti mus skaudinančius žmones, melstis už gyvus ir mirusius.

Išsamiau apie Gailestingumo jubiliejų Lietuvoje ieškokite:   http://katalikai.lt/gailestingumojubiliejus

Popiežius Pranciškus kviečia į piligrimystę peržengti visų šių durų slenkstį.
LIETUVOJE YRA 15 JUBILIEJINIŲ ŠVENTOVIŲ

KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJA kaisiadorys.lcn.lt
Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedra
Šv. Mišios sekmadieniais 8, 10, 12, 18 val.
šiokiadieniais 8.30, 18 val.

KAUNO ARKIVYSKUPIJA kaunoarkivyskupija.lt
Kauno Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedra bazilika
Šv. Mišios sekmadieniais 8, 9, 10.30, 12,
13.30 (išskyrus birželį–rugpjūtį) ir 18 val.
šeštadieniais 7, 8, 9, 18 val.,
šiokiadieniais 7, 8, 9, 18 val.

Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo bazilika
Šv. Mišios sekmadieniais 8, 10, 12 val.
šeštadieniais 10, 12 val.
šiokiadieniais 12 val.
kiekvieno mėnesio 13 d. – 9, 12 val.

PANEVĖŽIO VYSKUPIJA panevezys.lcn.lt
Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra
Šv. Mišios sekmadieniais 8, 9.15, 10.30, 12, 18 val.
šeštadieniais 8, 9, 10, 18 val.
šiokiadieniais 7, 8, 18 val.

Krekenavos Šv. M. Marijos Ėmimo į dangų bazilika
Šv. Mišios sekmadieniais 12 val.,
antradieniais–ketvirtadieniais 8 val.,
penktadieniais 18 val.
kiekvieno mėnesio 15 d. – 10, 12 val.

ŠIAULIŲ VYSKUPIJA siauliuvyskupija.lt
Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedra
Šv. Mišios sekmadieniais 8, 9.30, 11,12.30, ir 18 val.
šeštadieniais 8, 10, 17, 18 val.
šiokiadieniais 7, 7.30, 17, 18 val.

TELŠIŲ VYSKUPIJA telsiuvyskupija.lt
Telšių Šv. Antano Paduviečio katedra
Šv. Mišios sekmadieniais 8, 10, 12, 15, 18 val.
šeštadieniais 8, 12, 18 val.
šiokiadieniais 8, 18 val.
                                                                                           
Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos Apsilankymo bazilika
Šv. Mišios sekmadieniais 10, 12 val.; šeštadieniais 12 val.
šiokiadieniais 17 (spalį–balandį), 19 (balandį– spalį) val.

Klaipėdos Švč. M. Marijos Taikos Karalienės bažnyčia
Šv. Mišios sekmadieniais 8, 9, 10, 12, 18 val.
šiokiadieniais 8, 18 val.

VILKAVIŠKIO VYSKUPIJA vilkaviskis.lcn.lt
Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo katedra
Šv. Mišios sekmadieniais 9, 12, 18 val.
šeštadieniais 9 ir 18 val.
šiokiadieniais 8 ir 18 val.

Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilika
Šv. Mišios sekmadieniais 8, 9.30, 11, 12, 18 val.
šeštadieniais 7.30, 9, 10, 18 val.
šiokiadieniais 7.30, 8, 9, 18 val.

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJA www.vilnensis.lt
Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedra bazilika
Šv. Mišios sekmadieniais 8, 9, 10, 11.15, 12.30, 17.30, 18.30 val.
šeštadieniais ir šiokiadieniais 8, 17.30, 18.30 val.

Aušros Vartų koplyčia
Šv. Mišios sekmadieniais 9.30 val.
šiokiadieniais 9 val., 10 val. lenkų kalba

Dievo Gailestingumo šventovė
Šv. Mišios lietuvių kalba sekmadieniais 12, 18, 20 val.
šiokiadieniais 12, 20 val.
lenkų kalba sekmadieniais ir šiokiadieniais 16 val.

LIETUVOS KARIUOMENĖS ORDINARIATAS www.ordinariatas.lt
Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčia
Šv. Mišios sekmadieniais 10.30 ir 12 val.
šeštadieniais ir šiokiadieniais 17.15 val.