Gailestingumo metų ir durų atvėrimas Kaišiadorių katedroje (2015)


Popiežius Pranciškus laišku tikintiesiems „Gailestingumo veidas“ visoje Bažnyčioje skelbia Jubiliejinius Gailestingumo metus, kviesdamas ypatingiau nukreipti žvilgsnį į gailestingumą ir patiems tapti gyvais Dievo gailestingumo veikimo ženklais.

Šventieji Gailestingumo metai prasidės šių metų gruodžio 8-ąją, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmėje. Tą dieną popiežius atvers Šventąsias Gailestingumo duris Vatikane – šv. Petro bazilikoje, kad kiekvienas, kuris žengs pro jas, patirtų atleidžiančio ir viltį įkvepiančio Dievo meilę ir, kad gailestingumui vertųsi visų žmonių širdys.

Gruodžio 8 d., pradedant Šventuosius Gailestingumo metus, Kaišiadorių katedroje 12 val. bus švenčiamos Šventųjų metų atidarymo vyskupijoje pamaldos – šv. Mišios. Gailestingumo durys Kaišiadorių katedroje bus atvertos į Dievo gailestingumo koplyčią, esančią katedroje, trečiąjį advento sekmadienį 10 val. – prieš šv. Mišias. Pamaldoms vadovaus Kaišiadorių vyskupas.

                                                                                                                                        Kaišiadorių kurija


Gruodžio 8 diena švęsime Švč. M. Marijos Nekaltąjį Prasidėjimą, Mišios mūsų bažnyčioje 18 val.