Vidinio išgydymo pamaldos

Lapkričio 21 d. (šeštadienį) 18.00-21.00 val. Vievio šv. Onos bažnyčioje vidinio išgydymo pamaldos.
Vakarą pradėsime Eucharistijos šventimu; pamaldoms vadovaus misionierius iš Lenkijos Marcin Zieliński (Głos Pana bendruomenė).