Negimusio  Kūdikio diena lapkričio 23 d. 

Lapkričio 23 d. sueina 60 metų, kai Lietuvoje buvo legalizuoti abortai Lietuva neteko daugiau, 
nei 3 000 000 vaikų.

2014 m. dėl abortų Lietuvoje neteko teisės gyventi  5 231 vaikas - tai būtų  209  pirmokų klasės po 25 mokinius.

Saugokime gyvybę.