Sutvirtinimo sakramentas


Šių metų rugsėjo 27-ąją dieną Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje vyko didelė šventė. Kaišiadorių vyskupijos ganytojas, vyskupas Jonas Ivanauskaus mūsų prapijos jaunuoliams teikė Sutvirtinimo sakramentą ir pašventino Šv. Jono Pauliaus II koplyčią.
Prieš Šv. Mišias parapijos tikintieji rinkosi į iš Vilniaus atvykusi kamerinio choro „Aidija“, kuris grojo ir pamaldų metu, sakralinės muzikos koncertą.Iškilmei prasidėjus bažnyčioje beveik nebuvo laisvų vietų – daug tikinčiųjų susirinko į šią šventę.
Po pamokslo prasidėjo Sutvirtinimo sakramento liturgija, kurio 9 mėnesius laukė jaunieji parapijos nariai. Šv. Mišių pabaigoje, po palaimino skambėjo sveikinimo žodžiai Ekselencijai J. Ivanauskui bei kunigui vikarui Laurynui Visockui, kuris jaunuolius ruošė šiam susitikimui su Dievu.
Po Šv. Mišių iškilminga patarnautojų ir kunigų procesija nuėjo link Šv. Jono Pauliaus II koplyčios pašventinti ją ir Šv. Jono Pauliaus II skulptūrą. Ceremonijos metu parapijos tikintieji galėjo stebėti nuotraukas, kuriose atsispindėjo keletas Šventojo Jono Pauliaus II gyvenimo epizodų.
Labai džiaugiamės jaunuoliais, kurie sutvirtėjo savo tikėjime ir naująja Šv. Pop. Jono Pauliaus II koplyčia!

Straipsnio autorė Rimantė Jagelavičiūtė,
nuotraukų autorius Mantas Adomėnas