ALFA kursas

Nuo spalio mėnesio pradžios mūsų bažnyčioje vyks Alfa kursas! Pirmas susitikimas spalio 7 d. Alfa kurse gali dalyvauti netik vaikų tėvai, bet ir kiti parapijiečiai norintys  pagilinti savo tikėjimą.

Trečiadieniais katechezių klasėje 16 val. Sutvirtinimo sakramentui besiruošiantiems jaunuoliams/ėms ir parapijos jaunimui, (nuo 15 metų)

Trečiadieniais parapijos salėje 19 val.  Atgailos ir Eucharistijos sakramentams besiruošiančių vaikų tėvams.

Ketvirtadieniais parapijos salėje 19 val. filmuotos katechezės, Atgailos ir Eucharistijos sakramentams besiruošiančių vaikų tėvams.