Vidinio išgydymo pamaldos VievyjeRugsėjo 22 d. (antradienį) 17.30-20.00 val.
Vievio šv. Onos bažnyčioje
vidinio išgydymo vakaras "Įženk į Viešpaties šviesą".
Pamaldoms vadovaus misionierius
kun. dr. Zacharias Thudippara iš Indijos.