Piligriminė kelionėRugsėjo 21-22 d. (pirmadienį-antradienį) kviečiame į Piligriminę kelionę Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio pėdomis.

Už kelionę (Lietuva-Latvija) ir nakvynę prašoma auka 25 €.

Smulkesnė informacija el. paštu: gyvojoroziniodraugija@gmail.com arba tel. Nr.: 8655 63045, Jolanta Celiešienė.