SVEIKINAME

Švenčiant Elektrėnų Švč.M. Marijos kankinių karalienės parapijos 25 metų  įkūrimo jubiliejų. Jo Ekscelencijos Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko Padėkos  raštais apdovanoti  pirmieji aktyvieji parapijiečiai, savo  gebėjimais padėjusiais kurtis ir formuotis parapijai:

           Parapijos tarybos nariai:

1.     Aleksandras Klumbys,
2.     Janina Baranauskaitė,
3.     Antanas Arlauskas,
4.     Vincas Juškevičius,
5.     Danutė Armonienė,
6.     Juozas Janonis,
7.     Ona Kanevičienė,
8.     Benediktas Sidaravičius,
9.     Ona Gecienė,
10.  Bronė Doveikienė,
      11.Pranciškus Antanavičius.

    Pirmosios tikybos mokytojos:

1. Julija Janonienė,
2. Danutė Tilvikienė,
3. Danguolė Galinienė,
4. Aldona Frejuvienė.

     Pirmieji choristai:

1.     Alberta Steponavičienė,
2.     Liudgarda Umbrasienė,
3.     Janina Rinkevičienė,
4.     Genovaitė Katukevičienė,
5.     Romas Cicėnas,
6..  Stanislava Kacevičienė.

     Pirmosios Carito narės:

1. Violeta Ambrazevičienė,
2. Adelė Petkevičienė,
3. Nijolė Stankevičienė,
4. Genovaitė Gervienė,
5. Stanislava  Jachimavičienė.