Jaunimo ir šeimų diena Pivašiūnuose
Rugpjūčio 16 d. PIVAŠIŪNŲ šventovėje Jaunimo ir šeimų diena
11 val. Katechezė vaikams (0-13m.amž.) ir šeimoms Pivašiūnų gimnazijos fizikos kab. I a.  Jaunimui (nuo 14m.)- užsiėmimas aktų salėje.
12 val. Šv.Mišios
(*Būna daug žmonių: atsivežkime, kur prisėsti: patiesaliukus, kėdutes, ką nors prisidengti nuo saulės .
*Vaikai kartu su jaunimu galės dalyvauti procesijoje,- po pamokslo jiems reiks rinktis prie zakristijos  pasiruošti.)
13.45 val. Pietūs (gimnazijos kiemelyje. Jei lis lietus,- salėje)
15 val. Tradiciniai šokiai, rateliai, žaidimai.
15.30 val. Padėkos malda bažnyčioje.
Švęskime savo tikėjimą drauge!
Reiks iš anksto užsakyti maitinimą, todėl prašome iki rugpjūčio10 d. registruotis adresu: seimosc@kslcnlt 

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras