Šv. Šeimos seserų vienuolijos seserys vienuolės lankysis ir mūsų bažnyčiojeŠiemet, pašvęstojo gyvenimo metais įvairios vienuolijos važiuoja į svečius – į parapijas, norėdami tikinčiuosius supažindinti su vienuoliniu gyvenimu. Kovo 15 d, po 10 val. ir 12 val. Šv. Mišių, Šv. Šeimos seserų vienuolijos seserys vienuolės lankysis ir mūsų bažnyčioje. Taip pat bus galimybė įsigyti seserų darytus darbelius: rožinius, raktų pakabukus, ikonas ir t.t. Jūsų paaukotos lėšos bus skirtos remontuoti atgautus namus, kuriose vienuolės vykdo pastoracinę veiklą.