Gavėnios šventimas


Popiežius Pranciškus:
"Eikime kartu su Kristumi per gavėnios dykumą" 

Gavėnios laike bažnyčioje galima paaukoti Ukrainos tautai, tokiu būdu prisidedant solidarumu prie jos žmonių išgyvenančių įvairias netektis karo laiku, kai žmones yra praradę namus, elementarų gerbūvį ir artimuosius.

Gavėnios laike pasninko metų sutaupius ir turint mažiau išlaidu, galite paaukoti  maistu bažnyčioje mūsų parapijos vargstantiesiems.

Gavėnios sekmadieniais
9.30 val. kviečiame bendruomeniniam Graudžių verksmų giedojimui (atsinešti liturginį maldyną arba giesmyną).

Gavėnios penktadieniais
17.30 val. Kryžiaus kelio stočių apmąstymas (atsinešti liturginį maldyną).
Privalomas pasninkas – abstinencija, t.y., galima vieną kartą pavalgyti sočiai, o kitus du kartus tik užkąsti. Nuo pasninko atleidžiami ligoniai ir vaikai iki 7 metų.