Susikaupimo ir dalinimosi laikas laikas po "Alfa" kursų


Sausio 23-24 d. Pavilnio rekolekcijų namuose vyks „Alfa“ kursuose dalyvavusiems rekolekcijos, kurioms vadovaus kunigas jėzuitas Antanas Saulaitis.

Dėl informacijos ir registracijos kreiptis tel. Nr.: 867844482.

Rekolekcijų programa

2015. 01. 23

17:00 Išvykstam / Elektrėnai-Pavilnys
 18:30 Įsikūrimas
 19:00 Šv. Mišios
 19:45 Vakarienė
 20:30 Mokymas I
 22:00 Švč. Sakramento adoracija
 00:00 Naktinė tyla iki pusryčių

2015. 01. 24

08:30 Rytmetinė malda
 09:00 Pusryčiai
 10:00 Mokymas II
 11:30 Mąstymas
 13:00 Pietūs
 14:00 Mokymas III
 15:30 Švč. Sakramento adoracija / Asmeninė malda. Dvasiniai pokalbiai. Išpažintys
 18:00 Šv. Mišios
 19:00 Vakarienė
 20:00 Išvykstam / Pavilnys-Elektrėnai