AKCIJA "RENKUOSI GYVYBĘ"

VAIKŲ LIETUVOJE PRAĖJUSIAIS METAIS
NETEKO TEISĖS GYVENTI DĖL ABORTŲ - 5217
UŽDEKIME ŽVAKUTĘ PRIE  ŠVČ. M. MARIJOS
KANKINIŲ KARALIENĖS KOPLYČIOS, UŽ KIEKVIENĄ NEGIMUSĮ VAIKĄ.
AKCIJA "RENKUOSI GYVYBĘ" VYKS BAŽNYČIOJE 
LAPKRIČIO 23 D. 11.45 VAL.

Lapkričio 23 d. Negimusio kūdikio dieną, Lietuvos Šeimos centras kviečia melstis už tėvus ir motinas
Lietuvos šeimos centras primena, jog 1955 m. lapkričio 23 d. Lietuvoje ministro įsakymu buvo įteisinti abortai. Dėl šio sprendimo ir nuolatinės propagandos, jog negimęs vaikas nėra žmogus, tūkstančiai moterų pasirinko abortą.
„Pasaulio karas ir taika prasideda šeimoje“, sakė Motina Teresė. Tas karas vyksta tada, kai atsisakome priimti jau pradėtą kūdikį. Šiame kare nėra laimėjusiųjų. Nukenčia visi: į Amžinybę iškeliaujantis kūdikis, tėvas, broliai ir seserys, o labiausiai motina, kuri ne tik psichologiškai ir moraliai, bet ir fiziškai išgyvena šią netektį.
Štai ką sakė Popiežius Jonas Paulius II: „Norėčiau [...] tarti keletą žodžių specialiai moterims, kurios patyrė abortą. [...] Galbūt žaizda jūsų širdyje dar nėra užgijusi. Tai, kas atsitiko, tikrai buvo ir tebėra labai bloga. Bet nenustokite drąsos ir nepraraskite vilties. Geriau pasistenkite suprasti, kas atsitiko, ir garbingai tai išgyventi. Jei dar nenusižeminote ir su pasitikėjimu neatsivėrėte atgailai, padarykite tai. Maloningasis Tėvas pasirengęs suteikti jums savo atleidimą ir ramybę Susitaikymo sakramentu. Pagaliau suprasite, kad niekas nėra galutinai prarasta ir pajėgsite paprašyti atleidimo savo kūdikį, dabar gyvenantį Viešpatyje.“ (Evangelium vitae, 99).
Prašome šią dieną melstis už visus tėvus, kurie, deja, pasirinko abortą, ir už tuos, kurie svarsto, ką daryti su pradėtu kūdikiu. Padrąsinkime žmones gyventi.

Kiekvieno dekanato ar vyskupijos Šeimos centre rasite leidinėlį „Kai skausmas nepraeina...“
Jis skirtas vyrams ir moterims, kurie išgyvena aborto padarinius. Jame trumpai nusakoma, kas yra poabortinis sindromas ir kokie jo požymiai, nurodomi šeši žingsniai, padedantys negimusio vaiko tėvams, broliams ir seserims įveikti šį sindromą. Daugelis moterų ir vyrų neigiamų pasikeitimų savo gyvenime nesieja su negimusio vaikelio netektimi. Šis leidinėlis gali padėti jiems atrasti tikrąsias problemų priežastis bei parodyti kelią gijimo link.