Vaikai įrašomi į Rožinio ir Škaplieriaus mylėtojų draugiją

Pasirenku Tave savo Globėja ir Gynėja

Spalis – Rožinio maldos mėnuo. Šuo laiku tikintieji visame pasaulyje skiria ypatingą dėmesį Rožinio maldai, taip pagerbdami Švč. Mergelę Mariją. Mūsų parapijoje kiekvieną spalio sekmadienį, prieš 12val. jaunimo Šv. Mišias, Rožinį kalbėjo vaikai, pavasarį priėmę pirmąją Komuniją. Melstis jiems padėjo tikybos mokytojos: Rita Šabūnienė ir Marytė Kuliešienė.

Spalio 26d. vaikai buvo įrašyti į Rožinio ir Škaplieriaus mylėtojų gretas. Tądien prieš 12val. Šv. Mišias, 17 mūsų parapijos jaunųjų tikinčiųjų padovanojo Švč. Mergelei Marijai po baltą rožę ir išsirikiavo priešais altorių, kur juos pasveikino Elektrėnų parapijos klebonas Jonas Sabaliauskas. Kunigas vaikams pasakojo apie Rožinio maldos svarbą ir galią, dalijosi gražiomis mintimis. Vėliau klebonas, pašventino vaikų atsineštus Rožinius, taip pat kiekvienam padovanojo po Škaplierių. Ceremonijos metu mažieji skaitė maldą, kurioje skambėjo žodžiai: „Švenčiausioji Mergele Marija, Kristaus ir mūsų Motina, šiandien aš pasirenku Tave savo Globėja ir Gynėja.“

Baigdamas sveikinimo kalbą, klebonas vaikams palinkėjo, kad Rožinis jiems būtų ne gražus papuošalas, o maldos įrankis, nes, anot Pop. Jono Pauliaus II, kalbėti rožinį yra ne kas kita, kaip kartu su Marija įsižiūrėti į Kristaus veidą.