Artėjant Mirusiųjų dienai


Galima užsirašyti Vėlinių Oktavai sudėtinėms šv. Mišioms už mirusiuosius, intencijos ir aukos priimamos bažnyčioje kiekvieną dieną po šv. Mišių.

Jūsų intencijomis bus meldžiamasi Vėlinių
Oktavoje nuo lapkričio 1 iki 9 dienos.
Tiksli data jūsų intencija aukojamų
šv. Mišių, bus paskelbta  bažnyčios
skelbimų lentoje. Oktavai intencijos už mirusiuosius užrašomos iki lapkričio 9 dienos. Visų Šventųjų ir Vėlinių pamaldų tvarka
Vėlinių aštuondienis (oktava) Elektrėnų bažnyčioje

Lapkričio 1 d. VISI ŠVENTIEJI
Šv. Mišios 8.30 val. ir už parapiją 10 val.
Vėlinių išvakarėse melsimės už mirusiuosius, šv. Mišios 18 val.
Šv. Mišios baigiamos geduline procesija bažnyčios viduje.

Lapkričio 2 d. MALDŲ UŽ MIRUSIUS DIENA (VĖLINĖS)
Vėlinių aštuondienio (oktavos) pirmąją dieną melsimės už mirusiuosius.
Šv. Mišios 10 val. ir 18 val.


Lapkričio 3 d. Antroji oktavos diena Šv. Mišios 18 val.
Lapkričio 4 d. Trečioji oktavos diena Šv. Mišios 18 val.
Lapkričio 5 d. Ketvirtoji oktavos diena Šv. Mišios 18 val.
Lapkričio 6 d. Penktoji oktavos diena Šv. Mišios 18 val.
Lapkričio 7 d. Šeštoji oktavos diena Šv. Mišios 10 val.
Lapkričio 8 d. Septintoji oktavos diena Šv. Mišios 8.30 val., suma 10 val., 12 val.
Lapkričio 9 d. Aštuntoji - paskutinė oktavos diena, šv. Mišios 18 val.

Vėlinių dieną kunigas lankysis šiose Elektrėnų parapijos kapinėse:
14 val. Geibonių kapinėse
14.30 val. Girnakalių kapinėse
15 val. Migučionių kapinėse
15.30 val. Kakliniškių kapinėse
16 val. Sabališkių (Elektrėnų) kapinėse. Pamaldų pradžia prie naujojo kapinių kryžiaus, melsimės geduline procesija.