Tituliniai parapijos atlaidaiVisus Elektrėnų parapijos tikinčiuosius, miesto
 gyventojus ir kraštiečius maloniai kviečiame į

 Elektrėnų Švč. M. Marijos Kankinių Karalienės
parapijos atlaidus, rugpjūčio 24 dieną.

9 val. Votyva – rytinės Šv. Mišios.
Eucharistijai vadovaus parapijos kunigai.

9.45 val. – Švč. Sakramento adoracija. Adoracijai vadovaus:
9.45 val. – Gyvojo Rožinio draugija,
Dievo tarno T. Matulionio grupelė
Caritas
11 val. -  Parapijos Šeimos

11.30 val. – “Giesmių vainikas” Dangiškai Motinai.
Atlikėjai: Kauno Švč. M. Marijos dangun ėmimo parapijos kamerinis
choras “Cantate Domino”, vadovas Rolandas Daugėla.

12 val. Suma – pagrindinės Šv. Mišios
ir Eucharistinė procesija.
Pamaldoms vadovaus Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas
kunigas Algirdas Akelaitis.