Gyvojo Rožinio draugijos diena Pivašiūnuose


Kaišiadorių vyskupija
Gyvojo Rožinio draugija

Gyvojo Rožinio draugijos nariams, Rožinio maldos grupelėms, visiems Rožinio maldos mylėtojams

KVIETIMAS

                      Nuoširdžiai kviečiame Gyvojo Rožinio draugijos narius, visus Rožinio maldos mylėtojus, dalyvauti Švenčiausiosios Mergelės Marijos Karalienės minėjime, š.m. rugpjūčio 22 dieną. Šiais metais norime toliau tęsti Rožinio maldos žygio tradiciją į Pivašiūnus. Nuo Alytaus kelio pusės maldininkai pajudės link Švč. M. Marijos šventovės, kalbėdami Rožinio maldą. Kelionė pėsčiomis (apie 2 km.), kelionės pradžios vieta numatoma prie kryžiaus, kelyje Alytus - Pivašiūnai. Į kelionę prašome pasiimti bažnytinę ir tautinę atributiką, ypač Lietuvos, Šv. Tėvo, parapijų, Marijos garbei skirtas vėliavas.. Taip pat prašome pasiimti maisto ir gėrimų bendroms vaišėms - Agapei, kuri įvyks po šv. Mišių (prie senosios Pivašiūnų klebonijos).

2014 m. Rugpjūčio 22 d. penktadienį
Rožinio maldos mylėtojų dienos programa Pivašiūnuose

Nuo 10 val. – piligrimų grupių registracija piligrimystės vietoje, arba telefonu  8655 63045.
10.30 val. – Rožinio maldos žygis į Pivašiūnų šventovę (apie 2 km.). Negalintys eiti tokio atstumo – laukia piligrimų bažnyčioje.
12 val. Šv. Mišios Pivašiūnų bažnyčioje.
13.30 val. – bendros vaišės - Agapė prie senosios Pivašiūnų klebonijos. 

Kontaktai:        
Gyvojo Rožinio draugijos vadovė Jolanta Celiešienė (mob. 8655 63045)
Gyvojo Rožinio draugijos dvasios tėvas Kleb. dek. mons. Rimvydas Jurkevičius (mob. 8615 29005)