Kvietimas šeimoms!

Šeimų savaitgalis Varkalėse - 2014

Liepos 4-6d. Varkalėse (~40km. nuo Elektrėnų) vėl šurmuliuos šeimos: mamytės, tėčiai ir vaikiukai, paaugę ir mažiukai...


„Kad mūsų džiaugsmui nieko netrūktų!“


Gyvenimas palapinėje, bendra buitis, paskaitos ir diskusijos šeimos aktualijų klausimais su šeimos santykių specialistu, pokalbiai su kunigu rūpimais dvasinio gyvenimo klausimais, sporto varžybos, giesmės ir dainos prie laužo, šokiai, žaidimai ir malda . Tai palaimingas laikas pabūti su savo šeima tarpe kitų šeimų, dalintis ir džiaugtis kartu.

Stovyklos mokestis už maistą ir programą: suaugusiam diena- 40Lt, vaikui- 20Lt.
Teirautis tel.: 8 610 45085, el.paštu: elseimos@gmail.comPrisimenant Šeimų stovyklą Varkalės -2013
2013m. birželio 21-24d. Varkalėse vyko 4-toji tradicinė Šeimų stovykla, kurią organizavo Elektrėnų dekanato Šeimos centras! Šįsyk stovyklavo net 9 šeimos iš Elektrėnų, Vievio, Širvintų ir Molėtų. Iš viso beveik 40 žmonių!
Stovyklos programa tarsi pyragas buvo padalintas visiems pagal poreikius. Katechezėse vaikai kartu su kunigu Laurynu Visocku aiškinosi, kur yra pavydo šaknys ir kaip su tuo kovoti, kaip išmokti vertinti savo dieviškas dovanas ir priimti kitą kitokį. Neapsieita be biblinių Abelio ir Kaino paveikslų, prisiminti Juozapas ir jį pardavę broliai. Mamytės kartu su vienuole sese Dominyka bandė suprasti, koks gi kelias yra Dievo skirtas moteriai, žmonai, mamai...,kaip nepasiklysti tarp biblinių Mortos ir Marijos vaizdinių. Tėtukai drauge su kunigu Algirdu Akelaičiu aiškinosi vyriškus klausimus, kaip išmintingai kovoti Viešpaties kovas krikščioniškame kelyje, kaip suderinti švelnumą ir reiklumą tėvystėje.

Kai tėveliai buvo užimti, jų vaikeliais rūpinosi kompetetingi savanoriai- šauniausias Elektrėnų jaunimas: Jurga, Aušrinė, Edvardas ir Marius. Jaunuoliška savanorystė duoda abipusės naudos. Tai ir tarnystė- pagalba svetimiems tėvams, ir būsimos tėvystės ir vadybos pradžiamokslis sau pačiam. Gera šalia matyti jaunus žydinčius veidu ir širdimi žmones, o koks ypatingas tai pavyzdys augantiems vaikams!Stovykloje jau tampa tradicija organizuoti sportinius pasivaržymus – „šeimų spartakiadą“. Nelengva būna pasiskirstyti į komandas, tačiau žaisti ir rungtis visada būna smagu! Įdomiausios ir linksmiausios rungtys šioje stovykloje buvo šliuožimo trivietėmis slidėmis ir „golfas kitaip!“. Nėra taip svarbu, kas laimi, kai prizai yra valgomi ir jų visiems užtenka pasidalinti.
Labai daug dalykų išsiaiškinama ir viena didele šeima tampama kartu verdant pietus, prižiūrint mažylius, statant palapines, rengiant vakarą prie laužo, aptariant video medžiagą, meldžiantis ir valgant kartu... Su mama ir tėčiu tarpe kitų šeimų praleistas laikas ilgam pasilieka vaikų širdyse.
Augame kartu! Pamažu nedrąsius stovyklinius ieškojimus keičia vis didesni iššūkiai. Reikia pabūti drauge, burtis šeimoms, dalintis, nes nūdienėje pasaulio šviesoje barstomos vertybės, laužomos svarbiausios gyvenimo taisyklės, griaunami net tvirčiausi pamatai... Reikia laikytis vienybėje, kad nepražūtume.Elektrėnų dekanato Šeimos centro savanorė Vita Norkūnienė.