Pirmosios Komunijos šventė
Susitaikymo sakramentą - išpažintį
vaikai ir jų tėveliai švęs gegužės 15 d., 16 val.

Pirmosios Komunijos šventė
Gegužės 17 d. (sekmadienį) 12 val. Mišiose vaikai priims Pirmąją šv. Komuniją.

Kviečiame švęsti tikėjimą, melstis už parapijos vaikus ir jų tėvelius, kad atsakingai liudytų vaikams krikščioniškojo gyvenimo dorybes.