DIEVO GAILESTINGUMO SEKMADIENIS


PALAIMINTŲJŲ JONO PAULIAUS II ir JONO XXIII
KANONIZACIJOS - PASKELBIMO ŠVENTAISIAIS IŠKILMĖ
įvyks 2014 balandžio 27 diena, 11 valanda.
Pagal galimybes dalyvaukite iškilmėje, kuri vyks Romoje,
taip pat lauksime tiesioginės transliacijos
per Lietuvos televizija - LRT.

Balandžio 26 diena
Paskelbimo popiežių šventaisiais išvakarėse 
programa mūsų bažnyčioje:
16 val. konferencija apie popiežių Joną XXIII - ąjį
17 val. Filmas apie popiežių Joną Paulių II - ąjį
18 val. Švč. Sakramento adoracija - padėka Dievui už šventuosius popiežius

Balandžio 27 diena
DIEVO GAILESTINGUMO - ATVELYKIO SEKMADIENĮ
Šv. Mišios - 8.30 val., 10 val. ir 13 val.

Kviečiame žiūrėti filmą "Žolinų vainikas Pivašiūnuose"
Per Atvelykį, balandžio 27 d., Lietuvos nacionalinė televizija 14.30 val. rodys filmą "Žolinų vainikas Pivašiūnuose" - apie Pivašiūnų Dievo Motinos paveikslą, vainikuotą popiežiaus Jono Pauliaus II palaimintomis karūnomis. Kviečiame žiūrėti.